banner

Welkom op de website van Colibri Advies

Wie zijn wij?

Ir. Martine van den Boomen MBA en mr. ir. Simon Handgraaf. Wij adviseren over het assetmanagement van technische infrastructuur en over de toepassing van het omgevingsrecht. Water verbindt ons. Ook buiten de watersector zijn we actief.

Assetmanagement

 • ISO 55000-serie / BSI PAS 55
 • Beleidsprogrammering
 • Assetmanagement & cultuur
 • Levensduurkostenberekeningen
 • Investeringsbeslissingen
 • Assetmanagementplannen
 • Systeemanalyses & risico's
 • Reliability & Availability Analysis
 • Failure Mode & Effect Analysis
 • Onderhoud en risicobeheersing
 • Waardebepaling (asset valuation)

Referentieprojecten

Martine van den Boomen

Omgevingsrecht

 • Waterrecht
 • Gemeentelijke zorgplichten
 • Bestuurlijke waterafspraken
 • Watervergunning
 • Waterplannen
 • Kaderrichtlijn Water
 • Rioleringszorg
 • Omgevingsvergunning
 • Ruimtelijke ordening
 • Watertoets
 • Wetgevingsprocedures

Referentieprojecten

Simon Handgraaf

Profiel Martine

Functies

2005 - heden
Colibri Advies BV
Adviseur assetmanagement

2016 - heden
Promotieonderzoek TU Delft
Life Cycle Costing Optimisation

1999 - 2005
KWR Watercycle Research Institute
Teamleider Waterinfrastructuur
Programmalijntrekker Assetmanagement
Onderzoeker Waterinfrastructuur

1996 - 1999
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Assistent deskundige drinkwater en sanitatie
Jemen

Opleiding

2011 - 2011 (part-time)
ISBW - Module Hogere Bedrijfskunde
Financierings- & investeringsvraagstukken

2001 - 2003 (part-time)
Nimbas Graduate School of Management
Master in Business Administration

1990 - 1996
Technische Universiteit Delft
Gezondheidstechniek en Waterbeheer
Ingenieursdiploma cum laude

Profiel Simon

Functies

2010 - heden
Colibri Advies BV
Adviseur omgevingsrecht, wetgevingsjurist

2006 - 2010
Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Hoofddirectie Juridische Zaken
Wetgevingsjurist

1999 - 2006
Ingenieursbureau Tauw
Adviseur en projectleider riolering en stedelijk waterbeheer

1996 - 1999
Nederlandse Ambassade in Jemen
Assistent sectorspecialist water

Opleiding

2008 - 2008 (part-time)
Grotius opleiding Ruimtelijk Ordenings- en Milieurecht

2001 - 2005 (part-time)
Universiteit Leiden
Nederlands recht, specialisatie bestuursrecht
Diploma cum laude

1990 - 1996
Technische Universiteit Delft
Gezondheidstechniek en Waterbeheer
Ingenieursdiploma

En dan die Colibri...?

De Colibri is het kleinste vogeltje van de wereld. Het onderscheidt zich van andere vogels doordat het alle kanten op kan vliegen: omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, opzij en zelfs ondersteboven. In een aantal Indianenculturen staat de Colibri symbool voor nieuw leven, schepping, vreugde en creativiteit. En die 'C' vonden we gewoon wat chiquer. Vandaar dus!

kantoor

kantoor Colibri Advies

Kantoor Colibri Advies

>